Herbal Essence, skott med mycket grunt skärpedjup.