Kvinna med ett svullet öga

Symptom och huskurer vid ögoninflammation

Har dina ögon börjat klia, rodna eller svullna upp? Du kan ha drabbats av en ögoninflammation. Lär dig identifiera de vanligaste symptomen och utforska naturliga sätt att lindra besvären hemifrån.

Ögoninflammation är ett vanligt tillstånd som kan orsaka obehag och irritation. Det finns olika typer, inklusive bakteriell, viral och allergisk ögoninflammation. Varje typ har sina egna specifika symptom, men det finns även överlappande tecken på att något inte står rätt till med dina ögon. Kunskap om dessa ögoninflammation symptom kan hjälpa dig att vidta tidiga åtgärder för lindring och behandling.

Vanliga symptom på ögoninflammation

Även om vissa symptom varierar beroende på inflammationens orsak finns det gemensamma tecken att se upp med:

 • Röda eller blodskjutna ögon
 • Klåda eller brännande känsla i ögat
 • Svullnad runt ögat eller ögonlocken
 • Ökad tårproduktion eller grumlig vätska från ögat
 • Känslighet för ljus
 • Framträdande blåsor på ögonlocken (vanligt vid vissa virusinfektioner)
 • Förändrad syn om hornhinnan blir inflammerad (ovanligt)

Huskurer för lindring av symtom

När du känner igen de tidiga varningssignalerna kan du prova några huskurer för att lindra irritationen innan du söker professionell hjälp:

 • Kompresser: En kall kompress kan minska svullnaden och rodnaden, medan en varm kompress kan lösa upp eventuella sekret som bildas runt dina ögon.
 • Rent vatten: Skölj dina ögon försiktigt med rent, ljummet vatten för att rensa bort irriterande partiklar eller sekret.
 • Tepåsar: Kylde kamomillte-påsar kan placeras på stängda eyelock för dess lugnande effekt. Kom ihåg att endast använda tepåsar en gång för att undvika ytterligare infektion.
 • Aloe vera: Aloe vera-gel har antiinflammatoriska egenskaper som kan hjälpa till vid lättare inflammationer. Använd endast produkter som är säkra för användning nära ögat.

Om dina symptom kvarstår eller försämras är det viktigt att du kontaktar en läkare för en korrekt diagnos och behandling.

I slutändan är det bästa sättet att hantera en potentiell ögoninflammation genom förebyggande åtgärder som god handhygien och undvikandet av direkta kontakter med personer som lider av konjunktivit. Genom att hålla sig informerad om de vanligaste symptomen och behandlingsalternativen kan du snabbt ta itu med problemet innan det utvecklas till något allvarligare.