Cookies på TotalBeauty.se

 

Nu är det dags att informera dina användare om kakorna på din webbplats och begära samtycke för användningen av kakor. Informationen du lämnar dina besökare om användningen av kakor bör innehålla uppgifter om vad de olika kakorna heter, till vilket domännamn de hör, vilka data som lagras i kakorna och hur länge de sparas i besökarens webbläsare. Det bör också tydligt framgå vilket syfte kakorna fyller på din webbplats. Källa: Pts.se

Följande cookies kan eventuellt sparas när du besöker olika sidor på TotalBeauty.se:

cookie_notice_accepted
Cookie meddelande. Cookie Notice allows you to elegantly inform users that your site uses cookies and to comply with the EU cookie law regulations. Den tid som cookien lagras: 1 Månad. Plugins webbsida: http://www.dfactory.eu/

pvc_visits
Post Views Counter. Statistikmätning av enskilt blogginlägg. Aktiverad på bloggen 2015-12-01. Den tid som cookien ska lagras: (Ska försöka få reda på det). Plugins webbsida: http://www.dfactory.eu/

wordfence verifiedHuman
Wordfence Security – Anti-virus, Firewall and High Speed Cache. Aktiverad på bloggen 2015-12-02.  Den tid som cookien ska lagras: (Ska försöka få reda på det). Plugins webbsida: http://www.wordfence.com/

WordPress Avatarer
En avatar är en slags profilbild som följer dig där du gör avtryck på nätet, den visas t.ex vid kommentering här på TotalBeauty, om bloggen har funktionen för avatarer aktiverad. Aktiverad på bloggen 2015-12-02. Den tid som cookien ska lagras: (Cookien bör försvinna direkt när du lämnar bloggen TotalBeauty).